Ešte v pôvodnom stave

     
 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt : piovarci@opelmanta.sk